STADSDEELVERKIEZINGEN AMSTERDAM 2018

19 Feb

EEE

Advertisements

Het Mijne

17 Jan

Verantwoording

In het oerwoud van al bestaande websites, weblogs, blogs of hoe het ook allemaal mag heten, ga ik toch, overmoedig maar niet vermoeid, het mijne toevoegen. Wat dat mijne inhoudt zal mettertijd blijken, maar de toekomstige lezer kan in ieder geval een gevarieerd aanbod tegemoet zien. Wie dat interesseert kan te rade gaan bij de diverse categorieen, links etc. waartoe deze pagina toegang geeft. Meer dan dat het niet meer is dan ”Het Mijne” kan er verder niet over gezegd worden.

Ik wens ”Het Mijne” veel lezers toe.

Martijn Suurenbroek

Amsterdam, januari 2013